Oväntade hinder

En viktig del av jakthundens träning är att kunna ignorera oväntade situationer och miljöer, liksom att alltid lita på sin husse eller matte. Är man ute på jakt kanske man plötsligt stöter på andra jägare med sina hundar och då är det viktigt att man omedelbart kan kalla till sig hunden så att det inte blir bråk. Ett annat möjligt scenario är att det kommer in andra, oinbjudna djur på terrängen och då gäller det att hunden inte bara springer iväg.

dogs-running-1976831_960_720När man är på fågeljakt är det inte ovanligt att det förutom de fåglar man jagar finns många andra sorters fjäderfän på plats. Hunden måste därför lära sig att ignorera dessa andra fåglar och bara koncentrera sig på ett byte. En anka som blivit nedskjuten kanske hamnat på ett fält med fasaner eller gäss och det skall inte hindra hunden att ta sig fram. Just vid fågeljakt är det också vanligt med vattendrag så därför brukar man träna hundar i simkommandon på hundlägret då det fällda bytet ofta hamnar mitt i sjön.

Jakthundar måste också vänja sig vid olika typer av transportfordon då man inte alltid går till fots under jaktens gång. Kanske sitter man till häst eller i en eka och då gäller det att hunden känner sig trygg vid sin jägares sida. På lägret får man träna den i att hålla balansen i en båt eller att inte bli rädd för en flock svanar.

Hundar är mycket känsliga för ljud så det gäller att den kan sin jägares specifika röst, visslor och ljud så att den kan skilja dem från naturens egna ljud. Om en fasan plötsligt börjar skrika skall hunden veta att inte ge detta någon uppmärksamhet. Därför utför man på lägret övningar där olika ljud spelas upp mitt under jakten; på så sätt är hunden väl förberedd på sin första jakt.